Sweden Help Education


I samverkan med Medborgarskolan.


Massflyktingsdirektivet ger inte rätt till SFI undervisning som vid en vanlig asylansökan. I detta projekt erbjuder vi Svenska från dag 1 för ukrainska medborgare som anlänt till Sverige.


Idag har vi flertalet grupper uppstartade och vi erbjuder även våra medlemmar undervisning via distansstudier.