Sweden Help BoxesMed syfte att ha en färdigpackad låda med förutbestämda produkter, vill vi i projektet tidigarelägga de olika momenten i distributionskedjan.


Vi gör detta genom att sortera och packa förnödenheter i mindre lådor efter produktlista direkt i Sverige.
Sweden Help Boxes täcker en familjs behov av mat och hygienartiklar i ett par veckor.


Effekten av projektet och önskat resultat är att volontärer Ukraina inte ska behöva lägga dyrbartid på att sortera, dela upp och packa lådor själva. Volontärerna kan istället fokusera på att transportera de färdigpackade lådorna direkt till dem som behöver. Väl på plats blir det smidigt att lasta av rätt antal lådor beroende på hur många familjer som finns och sedan åka vidare till nästa by. 

Ditt bidrag är att köpa med dig något extra varje gång du är och handlar - gör det till en vana. Lägga det du skänker i vår låda efter kassorna i de butiker vi samlar.


Du väljer själv hur mycket och vad du vill bidra med. Som stöd har vi tagit fram en "inköpslista" med de produkter vi helst vill ha.